Exekuční právo

 
 

Místo konání:
CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

Dostupnost Skladem
Cena 3 719,01 Kč bez DPH
4 500 Kč    
Kód produktu 68
Kategorie Semináře
 

Popis semináře:
Seminář je svým zaměřením určen zejména advokátům, podnikových právníkům a obchodníkům s nemovitostmi. Vzdělávací seminář poskytne základní i praktické informace týkající se exekucí prováděných dle zák. č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
V rámci osnovy semináře bude věnován prostor jak praktickému užití exekuce jako instrumentu pro uspokojení pohledávek, tak i otázkám týkajícím se zprostředkování prodeje nemovitostí postižených exekučním řízením a exekutorských zápisům se svolením k vykonatelnosti (jako zajišťovacího instrumentu). 

OBSAH SEMINÁŘE:

I. Část - obecná

1) Pojem „exekuční řízení“ a srovnání s výkonem rozhodnutí prováděného soudy dle OSŘ
2) Účinky nařízení exekuce pro povinného
3) Zákaz nakládání s majetkem povinného po doručení usnesení o nařízení exekuce a výjimky z tohoto zákazu
4) Obecné účinky nařízení exekuce
5) Postup katastrálních úřadů při nařízení exekuce (po doručení usnesení o nařízení exekuce  a exekučního  příkazu prodejem nemovitostí, resp.zřízením exekutorského zástavního práva)
6) Exekuční postih majetku ve vlastnictví třetích osob a možnosti obrany
7) Evidence exekucí, exekučních řízení
8) Pořadí provádění souběžně nařízených exekucí
9) Výpočet nákladů exekuce a nákladů účastníků exekučního řízení; Vyčíslení vymáhaného nároku
10) Nabývání spoluvlastnických podílů na nemovitostech v exekuci – výhody a rizika
11) Zástavní práva na nemovitostech (spoluvlastnických podílech)

II. Část - Možnosti zpeněžení majetku postiženého exekucí

1) Prodej majetku v rámci exekuce se souhlasem exekutora a oprávněného (postup dle § 44a odst. 4 exekučního řádu)
2) Nabývání majetku v dražbě
3) Přímý prodej – možnosti + rizika

III. Část – Vymáhání vlastních pohledávek

1) Notářské a exekutorské zápisy

 IV. Část – výběr z judikatury

 V. Část - diskuse, dotazy

 V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.