Přihláška ke zkoušce

Zájemce o zkoušku odborné způsobilosti zašle svoji vyplněnou a podepsanou přihlášku autorizované osobě na e-mail: info@idea-iq.cz. Autorizovaná osoba po obdržení přihlášky ke zkoušce zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky.

Vaše případné dotazy směrujte e-mailem,nebo na tel.:  776 181888

Prihlaska ke stažení