Úvod

 Učiňte krok správným směrem.

,, Investice do vzdělání, nejlepší cesta k prosperitě.“

Společně to dokážeme.

 Proč právě my? 

      IDEA-IQ, a.s. působí na tuzemském trhu již od roku 2000.

S cílem více zkvalitnit poskytované služby, navázala spolupráci s tvůrci zákonů a autory odborných publikací. IDEA-IQ, a.s. svým klientům nabízí kvalitní možnosti dalšího vzdělávání formou odborných seminářů organizovaných ve spolupráci s univerzitními pedagogy právnických fakult, pracovníky vrcholných orgánů státní správy. Jednotlivé vzdělávací programy společnosti jsou garantovány předními odborníky v daných oborech.

Jsme akreditovanou společností u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Realitní zprostředkovatel“ u Ministerstva pro místní rozvoj.

Jsme vydavateli odborné literatury. 

Zapojili jsme se do projektu dalšího vzdělávání advokátů, jako externí vzdělavatel u České advokátní komory. 

Mimo vzdělávací aktivity se  IDEA-IQ, a.s. věnuje poradenské činnosti, a to jak osobně prostřednictvím svých odborných spolupracovníků, tak distančně prostředky elektronických komunikací.

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti IDEA-IQ, a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoli část webových stránek společnosti IDEA-IQ, a.s. nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení společnosti. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované za účelem tiskových zpráv (zpravodajství).            

 Tým „Národního institutu vzdělávání “ společnosti IDEA-IQ, a.s. 

                                                                                                                                                                                     logo_eshop