Exekuční řízení u správních celků na peněžitá plnění

 
 

Místo konání:

CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Dostupnost Skladem
Cena 3 719,01 Kč bez DPH
4 500 Kč    
Kód produktu 71
Kategorie Semináře
 

Popis semináře:
Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména zaměstnancům státní správy – samosprávných celků a centralizovaných správních orgánů, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou neplnění uložených povinností. Poskytuje základní přehled celého procesu správních exekucí s detailním zaměřením na provedení exekuce k vymožení povinnosti nepeněžitého charakteru. 

V rámci semináře bude posluchačům v obecné části vyložena základní problematika správních exekucí, přičemž se lektor v následující speciální části zaměří zejména na provádění exekucí nepeněžních povinností a související problematiku, zejména s ohledem na aktuální jurisprudenci.

Cílem semináře je zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců státní správy na úseku správních exekucí.

OBSAH SEMINÁŘE:

Exekuční správní orgány
Procesní předpisy
Základní zásady správního řízení
Speciální zásady správní exekuce
Základní předpoklady pro zahájení správní exekuce
Exekuční tituly
Promlčení a prekluze ve správní exekuci
Způsoby provedení exekuce
Zahájení správní exekuce
Náležitosti exekučního příkazu (obecné, zvláštní)
Exekuce provedením náhradního výkonu
Vyklizení
Odebrání věci
Předvedení
Ukládání donucovacích pokut
Diskuse, dotazy

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.