Katastr nemovitostí

 
 

Místo konání:
CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Dostupnost Skladem
Cena 3 305,79 Kč bez DPH
4 000 Kč    
Kód produktu 110
Kategorie Semináře
 

Popis semináře:


Určeno pro právnickou i neprávnickou veřejnost, která se zabývá podnikáním v oblasti nemovitostí, developery, pracovníky realitních kanceláří, ale i pracovníky státní správy, kteří se v rámci své působnosti setkávají s nemovitostmi.

Obsah semináře:

katastr nemovitostí jako veřejný seznam

vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

důsledky nařízení GDPR do katastru nemovitostí (ochrana osobních údajů)

předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku

změny v obsahu katastru nemovitostí (cenové údaje, nově ukládané listiny)

stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby, stavba součástí liniové stavby, samostatná stavba

zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky, druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů

listiny pro zápis do katastru, se zvláštním zřetelem na výmaz práv a poznámek

vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn

přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv

zkušenosti s registrem smluv v praxi katastrálních úřadů

lhůta pro rozhodnutí o povolení vkladu podle správního řádu (význam lhůty, po kterou nelze povolit vklad)

duplicitní zápis vlastnického práva a možnosti jeho odstranění

nové poznámky a upozornění v katastru nemovitostí poskytování údajů z katastru nemovitostí a ochrana osobních údajů v důsledku uplatnění nařízení GDPR

revize údajů katastru nemovitostí (novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb. přechodná ustanovení katastrálního zákona, odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky, ukázky zápisu těchto poznámek a upozornění).

diskuse, dotazy

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.