Přípravný seminář Realitní zprostředkovatel

 
Tip
 

Místo konání:
Pacov, Žižkova 1129, PSČ: 395 01

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30-9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Dostupnost Skladem
Cena 5 000 Kč bez DPH
6 050 Kč    
Kód produktu 44
Kategorie Vzdělávání
 

Seminář je určen pro realitní makléře, kteří nesplňují podmínky pro získání vázané živnosti. Seminář má jediný cíl a to připravit stávající realitní makléře na úspěšné zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti pro obor Realitního zprostředkovatele. Absolvent semináře bude připraven na zdárné složení všech tří částí odborné zkoušky (na vlastní písemný test, následnou ústní zkoušku i na praktické předvedení realitních schopností) dle požadavků nsk (národní soustavy kvalifikací). 
Provedeme vás všemi třemi částmi zkoušky, tak abychom eliminovali případná úskalí, které by vám zkouška odborné způsobilosti mohla způsobit.
 
Jako jeden z bonusů tohoto semináře budete mít možnost písemného ověření (ilustrační test), který si vyzkoušíte nanečisto a seznámíte se s formální a obsahovou podobou písemného testu. Následně si jej společně opravíme a vy budete mít zpětnou vazbu, jak byste dopadli při zkoušce. Upozorníme a doporučíme, jak na naplnění správného množství otázek pro každé kritérium.
 
1/ Ověřování kritérií způsobem "písemné ověření". Doba trvání písemného testu je 45 minut. Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 27 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
a)Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
b)Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
c)Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
 
2/ Ověřování kritérií způsobem "ústní ověření". Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem.
a)Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
b)Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
c)Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
 
3/ Ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření"
a)Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
b)Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
c)Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
 
Odborná způsobilost:

Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
 
Celková doba pro vykonání zkoušky, která činí (bez času na přípravu a přestávky) 3 až 5 hodin. Hodinou se rozumí 60 min. Doba pro vykonání zkoušky je dobou pro vykonání zkoušky jednoho uchazeče.
Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu: posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit - autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 4 typových stavebních dokumentací objektu (například rodinný dům, byt, hospodářská budova, kancelář), kritérium a) uchazeč si vylosuje 1 typovou stavební dokumentaci objektu, ze které uchazeč popíše například dispozici, rozložení objektu (například bytu, kanceláře, rodinného domu, hospodářské budovy), umístění oken, dveří, sociálního zařízení, technických zařízení, svislých inženýrských sítí apod. 
Pokud je zájemce u nějaké části zkoušky neúspěšný, nemůže si s autorizovanou osobou domluvit náhradní termín, v němž bude konat (opakovat) pouze část zkoušky, v níž byl zájemce neúspěšný. Nesplnil-li zájemce nějakou část zkoušky, pak výsledné hodnocení zkoušky zní „nevyhověl“ a je třeba (v případě zájmu), aby zájemce konal celou zkoušku znovu (včetně podání přihlášky, obdržení pozvánky, úhrady za zkoušku…).
 
Přednášející:
 
autorizovaní zástupci autorizované osoby. 
 
Jako druhý bonus v ceně semináře obdržíte zcela zdarma 160 vzorových testových otázek ve formátu pdf (verze s vyznačením správných odpovědí i bez odpovědí), které vás připraví na písemné ověření (písemný test, který je součástí odborné zkoušky). Tento soubor testových otázek připravili autorizovaní zástupci autorizované osoby u kterých můžete vykonat odbornou zkoušku Realitní zprostředkovatel. 
 
Neváhejte, počet míst je omezen. Štěstí přeje připraveným.
 
V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.