Správa peněžitých pohledávek měst a obcí

 
 

Místo konání:
CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Dostupnost Skladem
Cena 4 132,23 Kč bez DPH
5 000 Kč    
Kód produktu 122
Kategorie Semináře
 

Popis semináře:
Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména na zaměstnance samosprávných celků v odboru správy, evidence a vymáhání pohledávek těchto obcí, poskytuje podrobný rozbor zákonných možností směřujících k upokojení pohledávky obce.

V rámci semináře bude posluchačům vyložena teorie týkající se vzniku pohledávek a jejich právní úprava a předloženo několik způsobů řešení jejich vymáhání s ohledem na aktuální jurisprudenci a jednotlivé způsoby budou podrobeny rozboru v obecné rovině, aby po absolvování semináře byly účastníci školení schopni zvolit pro obec nejvhodnější způsob uspokojení pohledávky.

Cílem semináře je zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců obcí při správě pohledávek a jejich úspěšném vymáhání.

OBSAH SEMINÁŘE:

1/
Statut obce jako subjektu práva
Vznik a zánik pohledávek
Právní moc rozhodnutí
Vykonatelnost rozhodnutí – formální, materiální
Exekuční titul
Promlčení, prekluze
Zajištění pohledávek
Zápisy s přímou vykonatelností
2/
Správní exekuce
Exekuční správní orgány
Právní úprava správních exekucí
Správní exekuce peněžitých pohledávek
Způsoby provedení exekuce
Exekuční příkaz
Vyloučení majetku z exekuce
Odklad a zastavení exekuce
Správní exekuce nepeněžitých pohledávek
Způsoby provedení exekuce nepeněžité pohledávky
3/
Soudní výkon rozhodnutí
Místní příslušnost soudu
Způsoby provedení výkonu rozhodnutí
4/
Exekuce pohledávek dle exekučního řádu
Postavení soudního exekutora
Exekuční titul
Návrh na nařízení exekuce
Nařízení exekuce
Způsoby provedení exekuce
Náklady exekuce a náklady účastníků řízení
Opravné a obranné prostředky účastníků
Diskuse, dotazy

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.