Správní právo, správní řízení

 
 

Místo konání:
CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

Dostupnost Skladem
Cena 4 132,23 Kč bez DPH
5 000 Kč    
Kód produktu 77
Kategorie Semináře
 

Popis semináře:
Odborný vzdělávací seminář je svým zaměřením určen zejména k prohloubení znalostí zaměstnanců správních úřadů a účastníků řízení pro účely správního řízení.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • základní zásady a principy správního práva
 • subjekty správního práva
 • příslušnost + změny příslušnosti + spory o věcnou příslušnost
 • doručování ve správním řízení (včetně problematiky datových schránek)
 • účast na správním řízení
 • čas ve správním řízení
 • činnost před zahájením řízení
 • správní řízení v prvním stupni
 • jednání
 • dokazování
 • přerušení řízení
 • zastavení řízení
 • rozhodnutí (podklady, náležitosti… )
 • zvláštní typy rozhodnutí
 • právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
 • vady řízení
 • vady rozhodnutí
 • náklady řízení
 • ochrana účastníků
 • odvolání a rozklad ve správním právu
 • obnova řízení
 • řízení o opravném prostředku
 • přezkumné řízení
 • správní exekuce
 • zvláštní ustanovení o správním řízení
 • zvláštní typy řízení – jednání před kolegiálními orgány
 • dotčené orgány
 • zvláštní typy řízení
 • záruky
 • vyjádření, osvědčení a sdělení
 • veřejnoprávní smlouvy
 • opatření obecné povahy
 • stížnosti účastníků
 • Správní soudnictví

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.