Vznik nájmu a základní pojmy nájemního vztahu

 
 

Místo konání:
CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

Dostupnost Skladem
Cena 4 132,23 Kč bez DPH
5 000 Kč    
Kód produktu 92
Kategorie Semináře
 

Odborný seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména na otázky týkající se vzniku nájmu a nájemních vztahů dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

OBSAH SEMINÁŘE:

1) Nájemní a pachtovní smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem

2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z nájemního vztahu

3) Podnájemní vztah

4) Výpovědi bez nutnosti přivolení soudu a bez bytových náhrad

5) Konkludentní prodloužení nájmu i při výpovědi nájmu

6) Nájmy pro uspokojování bytových potřeb

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

7) Nájmy prostor sloužících podnikání

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.