Zkouška odborné způsobilosti

 
 
Místo konání:
Pacov, Žižkova 1129, PSČ: 395 01
Datum konání:
27.9.2021
 
Prezentace: 
7.30 - 7.55hod; začátek zkoušky od 8.00 hod
 
Doba trvání zkoušky dle zákona.
Dostupnost Vyprodáno
Cena 6 000 Kč bez DPH
7 260 Kč    
Kód produktu 140
Kategorie Vzdělávání
 

Zkouška v oboru Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M) podle kvalifikačního standardu  a hodnoticího standardu Národní soustavy kvalifikací daného mj. zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Osnova zkoušky

  • Písemný test
  • Ústní zkouška
  • Praktická zkouška

 

1/ Ověřování kritérií způsobem "písemné ověření". Doba trvání písemného testu je 45 minut. Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 24 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
a)Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
b)Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
c)Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

2/ Ověřování kritérií způsobem "ústní ověření". Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem.
a)Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
b)Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
c)Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
3/ Ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření"
a)Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
b)Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
c)Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

3/ Odborná způsobilost:

Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Celková doba pro vykonání zkoušky, která činí (bez času na přípravu a přestávky) 3 až 5 hodin. Hodinou se rozumí 60 min. Doba pro vykonání zkoušky je dobou pro vykonání zkoušky jednoho uchazeče.
Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu: posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit, autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 4 typových stavebních dokumentací objektu (například rodinný dům, byt, hospodářská budova, kancelář), kritérium a) uchazeč si vylosuje 1 typovou stavební dokumentaci objektu, ze které uchazeč popíše například dispozici, rozložení objektu (například bytu, kanceláře, rodinného domu, hospodářské budovy), umístění oken, dveří, sociálního zařízení, technických zařízení, svislých inženýrských sítí apod.
Pokud je zájemce u nějaké části zkoušky neúspěšný, nemůže si s autorizovanou osobou domluvit náhradní termín, v němž bude konat (opakovat) pouze část zkoušky, v níž byl zájemce neúspěšný. Nesplnil-li zájemce nějakou část zkoušky, pak výsledné hodnocení zkoušky zní „nevyhověl“ a je třeba (v případě zájmu), aby zájemce konal celou zkoušku znovu (včetně podání přihlášky, obdržení pozvánky, úhrady za zkoušku…).

Přihláška ke stažení zde.